Home > Community > COUNSEL 8 page | DA PLASTIC SURGERY


COMMUNITY

DA PLASTIC SURGERY
NO Subject Answer Name Date
811 Liposuction OK J 2018-01-31
Liposuction OK J 2018-01-31
810 pricing inquiry OK Jinseon Park 2018-01-27
pricing inquiry OK Jinseon Park 2018-01-27
801 V shape, cheekbone, chin OK Agneslia 2017-08-28
V shape, cheekbone, chin OK Agneslia 2017-08-28
800 V shape, cheek bone, chin OK Agneslia Khoesdianto 2017-08-28
V shape, cheek bone, chin OK Agneslia Khoesdianto 2017-08-28
799 V shape, cheek bone, chin OK Agneslia Khoesdianto 2017-08-28
V shape, cheek bone, chin OK Agneslia Khoesdianto 2017-08-28
798 V shape, cheek bone, chin OK Agneslia Khoesdianto 2017-08-28
V shape, cheek bone, chin OK Agneslia Khoesdianto 2017-08-28
797 V shape, cheek bone, chin OK Agneslia Khoesdianto 2017-08-28
V shape, cheek bone, chin OK Agneslia Khoesdianto 2017-08-28
796 V shape, cheek bone, chin OK Agneslia Khoesdianto 2017-08-28
V shape, cheek bone, chin OK Agneslia Khoesdianto 2017-08-28
795 FACE CONTOURING OK Chaca 2017-05-13
FACE CONTOURING OK Chaca 2017-05-13
794 Mrs OK Henny 2017-02-28
Mrs OK Henny 2017-02-28
793 Orthognathic Double Jaw surgery OK Melissa Boyce 2016-06-06
Orthognathic Double Jaw surgery OK Melissa Boyce 2016-06-06
792 Your recommendation OK Nette 2016-06-05
Your recommendation OK Nette 2016-06-05
791 Chin implant revision OK Michelle 2016-06-02
Chin implant revision OK Michelle 2016-06-02
789 Breast augmentation OK Tjoa vera 2016-05-29
Breast augmentation OK Tjoa vera 2016-05-29
788 Breast Augmentation and Nipple Correction OK Jessica W 2016-05-28
Breast Augmentation and Nipple Correction OK Jessica W 2016-05-28